חברי ועד: 
יו"ר איט"ם – פרופ' רפי חרותי
מזכ"לית – ד"ר מיכל לוריא
סגן יו"ר איט"ם ויו"ר ועדת הסמכה- ד"ר צחי בן ציון 
גזבר איט"ם - ד"ר רם כמין
ועדת השתלמויות – ד"ר בני שכטר (יו"ר), ד"ר מיכל לוריא, ד"ר שלומית שדמון סייג, אריאל כהן-ארקין, אפרת מנור.
ועדת אינטרנט – אריאל כהן-ארקין (יו"ר), אפרת מנור, ד"ר בני שכטר, טל הראל.
ועדת אתיקה ומשמעת - ד"ר דן שרון (יו"ר) – הרכב הועדה יפורסם בנפרד.
ועדת קבלה והסמכה - ד"ר צחי בן ציון (יו"ר), ד"ר מיכל לוריא, גילה ברונר.
ועדת דוברות ויחסי חוץ - ד"ר מיכל לוריא (יו"ר), גילה ברונר, ד"ר צחי בן-ציון.
ועדת ביקורת - ד"ר שלומית שדמון-סייג (יו"ר), ד"ר דן שרון, אפרת מנור.
ועדת בירורים – הרכב הועדה יפורסם בנפרד.

מזכירה – דניאלה קרואני

קידום ותחזוקת אתר האינטרנט – טל הראל

 

רשימת חברי ועדת האתיקה: 

ד"ר דן שרון - יו"ר

גב' שרי אופיר לביא

ד"ר ליאורה אברמוב

ד"ר מרים ברנר

ד"ר דניאל וטלמן

גב' מירי קרייזמן

ד"ר דויד ריבנר