הכנס השנתי 30.12.15

 

אפרת פריימן

 

 

טל אדיב

 

 

שלומית שדמון

 

 

אורלי בוים

 

 

ה

נטע יואלי

 

 

רם כמין