כל צבעי החשק 2014

פרופ' רפי חרותי

 

 

דוד הררי

 

 

ד"ר מיכל לוריא

 

 

פרופ' דפנה יואל

 

 

בועז כהן

 

 

שלומית שדמון

 

 

עומר לנס