תמונות כנס דת ומיניות

 

 תמונות מהכנס בנושא דת ומיניות 1.4.2016