גילה ברונר

גילה ברונר
גילה ברונר עו"ס קליני         gila@gilabronner.com
המאבק 9, דירה 59                                  גבעתיים 5352305
טלפון: 03.5711426/7 נייד: 0522.590161 פקס': 03.5747785