ד"ר צחי בן ציון

ד"ר צחי בן ציון
ד"ר יצחק בן ציון פסיכיאטר benzion@bgu.ac.il
משעול אתרוג 6 ת"ד 746   עומר 84965
טלפון: 08.6467334 נייד: פקס': 08.6900005