ד"ר רוני שטרקשל

ד"ר רוני שטרקשל
ד"ר רוני שטרקשל פיסיולוג רפואי ועובד סוציאלי ronnys@ekmd.huji.ac.il
עמישב 71/25   גבעתיים 5353013
טלפון: 077-5499098 נייד: 0556631580 פקס':