ד"ר רוני שטרקשל

ד"ר רוני שטרקשל
ד"ר רוני שטרקשל פיסיולוג רפואי ועובד סוציאלי ronnys@ekmd.huji.ac.il
אדר 12 , חיפה   גבעתיים 5353013
טלפון: 077-5499098 נייד: 055-6631580 פקס':