פרופ′ חיים בלמקר

פרופ′ חיים בלמקר
פרופ′ חיים בלמקר פסיכיאטר belmaker@bgumail.bgu.ac.il
דפנה 16   מודיעין
טלפון: 050-6679700 נייד: פקס': 08-6469688

מעניק טיפול סקסולוגי במרפאה ציבורית בהדסה עין כרם מספר טלפון: 02-6776348