פרופ′ יואב לביא

פרופ′ יואב לביא
פרופ′ יואב לביא פסיכולוגיה קלינית lavee@research.haifa.ac.il
דישראלי 34   חיפה 34334
טלפון: 04.8342905