רות מילגורן

רות מילגורן
רות מילגורן

עובדת סוציאלית

milgromr@gmail.com

חלקה 227

מושב עמינדב

 
טלפון: 054-4639054 נייד