תשלום לימי עיון

 

 

שם הפריט

הסכום הערות לתשלום
הרשמה ליום עיון - חבר / ידיד 185 ש"ח 
-לא יינתן החזר לאחר התשלום.

-ההנחה תנתן לחבר/ידיד ששילם
את דמי החבר בלבד.

- התעריף ביום הכנס הינו לחבר/ידיד:
185 ש"ח
אחר : 210 ש"ח
 
להזמנה לחצו 
הרשמה ליום עיון -למי שאינו חבר איט"ם 210 ש"ח להזמנה לחצו 

 

למשלמים בהמחאה התעריף זהה ללא ההנחה של הרישום המוקדם.

** גמלאי/סטודנט -80 ש"ח, ביום הכנס בלבד.