תשלומים לאיט"ם

 

 

שם הפריט

הסכום הערות לתשלום
תשלום דמי חבר/ידיד 250 ש"ח דמי חבר/ידיד ל-2018 להזמנה לחצו
כרטיס פרסום באתר
כרטיס זהב
450 ש"ח  כרטיס הפרסום יוצג למשך שנה ממועד התשלום. להזמנה לחצו
כרטיס פרסום באתר
כרטיס כסף
250 ש"ח  להזמנה לחצו
ועדת הסמכה- דמי דיון 250 ש"ח  דיון בפנקס התמחות להזמנה לחצו